NO MIND je nový obor

2NO MIND je nový obor,

který se zabývá osobním rozvojem člověka a rozvíjí všeobecný talent člověka.

Cvičení a tréninky systému NO MIND uvolňují mysl a osvobozují tělo od stresů.

Proč vlastně „NO MIND STAV“ potřebujeme? Přišel jsem na to, že ve STAVU VNITŘNÍ UVOLNĚNOSTI si více uvědomuji sám sebe a Život vůbec. Jsem prostě vědomější.

Stres ve STAVU „NO MIND“ NEEXISTUJE. Otevírá se kanál k inspiraci a tvořivosti. Budete se schopni lépe orientovat v obtížných životních situacích a s jistotou hledat nová řešení. V neposlední řadě budete uvolněnější a kreativnější i v intimním životě.

Tréning Antistresová domácí terapie Vás do stavu „NO MIND“ jednoduchou a hravou cestou dostane v pohodlí Vašeho domova a budete li chtít, lze na ni navázat  praktickým Workshopem NO MIND.

Základní tezí je zde to, že přílišné myšlení omezuje tvůrčí proces a že člověk funguje perfektně, když funguje v harmonii.

„Člověk dnešní doby“ (nebo určitě větší část populace) není v harmonii, protože „běži každodenní dostihy“ a mysl (MIND) je tak přetěžovaná a přetížená, důsledkem čehož je, že ani sama dobře nefunguje.

Je toho prostě moc a tak mysl není věcná a pak vytváří různé „bludy“ – o životě, o druhých o sebe sama. Člověk pak nerozezná, na co mysl použít a na co ne. Některé věci se prostě myslí a racionálně uchopit nedají. Zde je potřeba například cit a intuice, které právě nabubřelá mysl potlačuje. Zkrátka člověk se pak stává otrokem své mysli. Mysl si pak vytváří svůj svět, nad kterým člověk nemá kontrolu.

Je narušena základní rovnováha mezi fyzickou a psychickou aktivitou a jako taková se řeší většinou pouze sportem, nicméně zde je potřeba vyvážení spousty dalších stránek, které jako člověk máme –  jako je například vyjádření emocí, sebevyjádření jako takové, komunikace, nebo intimita… Většinou se prostě všichni hodně potlačujeme a tím vznikají trvalé bloky.

NO MIND tedy obecně říká: „Nejděte na vše myslí (MIND). Jsme hodně utlačováni MIND a proto je někdy  nutné říct NO.“

Závěrem bych Vám rád doporučil jednoduché uvolňovací cvičení:

Pohodlně se usaďte, zavřete oči a 21 krát se nadechněte a vydechněte, přičemž nádech a výdech je JEDNA, další nádech a výdech je DVA a tak dále. Nádechy a výdechy však počítejte pozppátku tedy od 21 do 1 a pak si znova přečtěte, alespoň část tohoto článku. Porovnejte tak kvalitu činnosti před cvičením a po –  což platí stejně pokud toto provedene při jakékoli činnosti, tedy ne pouze u čtení. Dojde tak ke zklidnění mysli a je možné se dotknout STAVU NO MIND:-)…

Autorem tohoto článku je Radek Viktor Haštaba, profesionální terapeut No mind level I.

Zakladatelem tohoto nového oboru (systému) je Igor Samotný.

Komentáře