Intimita

c200177Po No mind a Tantře má intimita dostala daleko větší hloubku prožívání. Mé myšlenky v intimitě utichly. Vnímám daleko více intenzivně svou i partnerčinu energii. Tím, že má mysl je více vyprázdněná a tělo uvolněné, rozšířilo se mé vnímání pro hlubší a krásnější prožitek. Jsme s  přítelkyní více otevřeni svým touhám. Je krásné si dovolit, jeden druhému se oddat. Dát prostor druhému, aby uspokojil naše touhy. Intimita je pro mě velice hluboká a krásná. Hluboké prožitky mě inspirovaly k napsaní básní. Vladimír Paleček

Stádo koní

Myslí se přehnalo stádo divokých koní
uvědomil jsem si
s tebou
sám sebe
má mysl stala se jemnou
v tobě
potkal jsem nebe

myslí se přehnalo stádo koní
spolu jsme se milovali
uvědomili jsme si
sami sebe
naše mysl stala se jemnou
jsem tvůj divoký hřebec
myslí se přehnalo stádo divokých koní.

Komentáře