MOHENDŽODÁRO MYSTICKÉ DÝCHÁNÍ DO ČAKER

Cena: 360 Kč
Interpret: Igor Samotný, Michaela Měchurová

Mohendžodáro je moderní systém, který má kořeny několik tisíc let zpátky v Indii. Zakladatelé Mohendžodára jsou Mudr. Monika Sičová a Ing. Igor Samotný.

Mystické dýchání do čaker je unikátní technika práce s energií. Tato technika vychází z tantra-jógy a je určena především pro ženy. Hudba Igora Samotného má hluboce uvolňující účinek. Žena je frekvencemi, tóninami a zvuky vedena do lehkého smyslného transu. Hudba je mnohovrstevnatě namíchána, jsou zde živé nástroje, zpěvy, ale také varhany a přesné léčebné frekvence a rytmické prvky. Hudba nese transformační příběh od první do poslední skladby a násobí účinek techniky.

Hudba Igora Samotného: 

  • Dýchání do čaker - 45 min
  • Relaxace - 15 min