CD SPONTÁNNÍ TANEC

Cena: 590 Kč
Interpret:
Igor Samotný, Michaela Měchurová

Techniky: Ruce - nohy, Ano, šéfe, Bláznivé kroky, bláznivá gesta, Náhodné otáčky, Emoční extáze, Tvůrčí improvizace

CD je zaměřeno na mentální a tělesný trénink pro objevení a rozvoj pohybového talentu.